Εθνική Πινακοθήκη, 04/05/1998 – 29/06/1998

Χορηγός: Ζαχαρίας Γ. Πορταλάκης - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.