Εθνική Πινακοθήκη, 02/02/1998 - 15/04/1998

Από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης και του Ιδρύματος Ευριπίδη Κουτλίδη

Χορηγός: ΟΤΕ