Από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης, Ιούλιος – Αύγουστος 1983