Κουμαντάρειος Πινακοθήκη, Σπάρτη, 10 Δεκεμβρίου 1988 – 30 Ιανουαρίου 1989