«ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ»
28/11/1992 - 20/1/1993 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΑΡΧΕΣ 20ού ΑΙΩΝΑ»
Ιούνιος- Σεπτέμβριος 1999 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΔΩΡΟΘΕΑ ΞΥΔΗ: Η ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΜΜΣΤ»
Χορηγοί: Οργανισμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ν. Λακωνίας, ΟΤΕ, Φίλοι της Ελευθέρας Σχολής Φιλοσοφίας «Ο Πλήθων» Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλου
17/2/2007 – 31/8/2007 «Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΙΝΟΥ - ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ. Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΑΝΤΟΥΛΟΥ»
Χορηγοί: Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Οργανισμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ν. Α. Λακωνίας ΟΠΑΝΑΛ
28/3/2009 – 31/8/2009