Επιμέλεια: Έφη Αγαθονίκου

 

Διάρκεια έκθεσης: 24 Μαρτίου - 31 Δεκεμβρίου 2021