Επιμέλεια: Έφη Αγαθονίκου

 

Διάρκεια έκθεσης: 24 Μαρτίου - 28 Φεβρουαρίου 2022