Επιμέλεια: Αγγέλα Ταμβάκη, Sander Paarlberg

Τιμή: 40€ 20€

Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 2002
255 σελ.
Χορηγοί: Εμπορική Τράπεζα, ΕΒΓΑ
Ελληνικά/Αγγλικά