Γεώργιος Ιακωβίδης (1853-1932). Ο ζωγράφος της παιδικής ηλικίας

Τιμή: 50€ 5€

Επιμέλεια: Όλγα Μεντζαφού - Πολύζου
Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 2005
Χορηγός: Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Ελληνικά/Αγγλικά