Άνθη γενναιοδωρίας. Δωρεές και κληροδοτήματα προς την Εθνική Πινακοθήκη

Τιμή: 10€ 3€

Επιμέλεια: Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα
Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 2012
Χορηγός: Suntech
Ελληνικά / Αγγλικά