Επί διευθύνσεως Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα ξεκίνησαν να λειτουργούν, στην Ε.Π.Μ.Α.Σ. και τα παραρτήματα εκπαιδευτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε παιδιά, σε σχολικές ομάδες και σε ενήλικες.