Unknown Treasures from the National Gallery Collections

General Supervision:
Marina-Lambraki-Plaka
Olga Mentzafou-Polyzou

Texts: Maria Katsanaki, Zina Kaloudi, Lina Tsikouta, Tonia Giannoudaki, Artemis Zervou, Efi Agathonikou, Marilena Z. Cassimatis
Edition: National Gallery-Museum Alex. Soutsos
Athens 2011
495 p.
ISBN 978-960-7791-50-4
Sponsor: National Bank
Greek/English

Read it