National Gallery Alexandros Soutzos Museum - Four centuries of Greek Painting

Four Centuries of Greek Painting from the Collections of the National Gallery and the Euripidis Koutlidis Foundation

Concept: Marina Lambraki-Plaka
Editors: Olga Mentzafou-Polyzou, Efi Agathonikou, Tonia Giannoudaki, Maria Katsanaki
Edition: National Gallery-Alexandros Soutsos Museum
Athens 2000, 2006
287 p.
ISBN 960-7791-08-8
Sponsor: Foundation “Stavros Niarchos”
English

Read it