Άρης Κωνσταντινίδης

1981. Άρης Κωνσταντινίδης  : μελέτες και κατασκευές  = Aris Konstantinidis  : projects and buildings -- Αθήνα  : Άγρα, 1981 -- 287 σ.  : εικ. ασπρ., 20x28 εκ.