Οδηγός της εκθέσεως (8 Μαΐου-30 Ιουνίου), Περίπτερον Εθνών Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης

Οδηγός της εκθέσεως (8 Μαΐου-30 Ιουνίου), Περίπτερον Εθνών Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης / [πρόλογος Μαρίνος Καλλιγάς] -- 2η εκδ. -- Θεσσαλονίκη : [χ.ε.], 1955 – 31 σ. [8] σ. με εικ. : εικ.,, 17 εκ.