Την απόφαση για την ακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΠΜΑΣ, θα τη βρείτε εδώ.