Σας προσκαλούμε στο 11ο Διεθνές Συνέδριο για την Εφαρμογή της Φασματοσκοπίας Raman στην Τέχνη και την Αρχαιολογία (RAA2023). Το RAA είναι ένα καθιερωμένο διεθνές συνέδριο από το 2001, το οποίο […]

11ο Διεθνές Συνέδριο για την Εφαρμογή της Φασματοσκοπίας Raman στην Τέχνη και την Αρχαιολογία (RAA2023)

ΑΡΧΕΙΟ