Την Τετάρτη 06.04.2022, η Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξ. Σούτσου, θα λειτουργήσει 10.00-18.00 και θα είναι επισκέψιμοι μόνο ο 1ος όροφος -Ελληνική Ζωγραφική 19ος Αιώνας
και ο 2ος όροφος – Ελληνική Ζωγραφική 20ς Αιώνας. Ο 3ος όροφος- Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη, θα παραμείνει κλειστός.