(α’ κτήριο Έκθεση Μονίμων Συλλογών και β’ κτήριο Έκθεση Μετζικώφ) την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011 θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΗ λόγω ελλείψεως προσωπικού.
Επίσης η Εθνική Γλυπτοθήκη τις Κυριακές θα κλείνει στις 14.00 και όχι στις 15.00.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Από την Διεύθυνση.