, η βιβλιοθήκη της Εθνικής Πινακοθήκης θα παραμείνει κλειστή για υπηρεσιακούς λόγους.

Έφη Αγαθονίκου
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μουσειολογικού και Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού.