το κοινό ότι η έκθεση «Δωρεές Ελλήνων Καλλιτεχνών», τελειώνει την Δευτέρα 18-02-2013.
Ώρες λειτουργίας: 08.00-15.00.

Aπό τη Διεύθυνση.