θα πραγματοποιηθεί Βazaar στο πωλητήριό της με μειωμένες τιμές καταλόγων, από Σάββατο 15-12-2012 έως Δευτέρα 07-01-2013.

Από τη Διεύθυνση.