η έκθεση στην Εθνική Γλυπτοθήκη «Στα άδυτα της Εθνικής Πινακοθήκης Άγνωστοι θησαυροί από τις συλλογές της Μεταπολεμική και σύγχρονη τέχνη» παρατείνεται μέχρι 04-01-2013.

Ωράρια: Μόνο Τετάρτες και Παρασκευές 08.00-15.00 μ.μ.

Από τη Διεύθυνση.