Από την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 η Εθνική Γλυπτοθήκη, θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 09.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ.