και την Κυριακή 09/09 θα παραμείνει κλειστή, λόγω έλλειψης φυλακτικού προσωπικού.