προσωπικό θα απέχει από τα καθήκοντά του, ύστερα από απόφαση της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων (Π.Ε.Υ.Φ.Α.) να παραμείνουν κλειστά όλα τα μουσεία. Ως εκ τούτου η Εθνική Πινακοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
Επίσης, κλειστή θα παραμείνει η Εθνική Πινακοθήκη και στις 25 & 26 Δεκεμβρίου 2011 λόγω των Χριστουγέννων.