Πέμπτη 17/11/2011 θα κλείσουν στη 13.00 λόγω της επετείου του Πολυτεχνείου.