Η Εθνική Πινακοθήκη πληροφορεί το κοινό ότι λόγω έλλειψης επαρκούς φυλακτικού προσωπικού ένας όροφος των μονίμων συλλογών θα παραμείνει προς το παρόν κλειστός.
Eυχαριστούμε για την κατανόηση.