Πληροφορούμε το κοινό ότι την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022, η Εθνική Πινακοθήκη θα παραμείνει κλειστή.