Η Εθνική Πινακοθήκη ενημερώνει το κοινό ότι το τμήμα χορήγησης βεβαιώσεων εξαγωγής έργων θα παραμείνει κλειστό από 18/12/2023-08/01/2024.