Ο χώρος της μόνιμης έκθεσης της Δυτικοευρωπαϊκής Ζωγραφικής θα παραμείνει κλειστός για το κοινό την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Μαΐου.