Ο χώρος της μόνιμης έκθεσης της Δυτικοευρωπαϊκής Ζωγραφικής θα παραμείνει κλειστός για το κοινό από την Δευτέρα 3 Ιουνίου έως και την Κυριακή 9 Ιουνίου λόγω εργασιών που γίνονται στο χώρο, για την προετοιμασία της καινούργιας περιοδικής έκθεσης.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση