Η Εθνική Πινακοθήκη θα παραμείνει κλειστή την Κυριακή 19/04/2015, λόγω της συνεχιζόμενης αποχής – απεργίας του φυλακτικού προσωπικού κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες Ημέρες.
Διευκρινίζεται ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των ωρών απασχόλησης του φυλακτικού προσωπικού κατά Κυριακές κια Εξαιρέσιμες Ημέρες δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.