Η Εθνική Πινακοθήκη ανακοινώνει ότι, την Κυριακή 5/4/2015 θα παραμείνει κλειστή, λόγω αποχής από την εργασία του φυλακτικού προσωπικού.
Ο λόγος αποχής είναι ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες Ημέρες είναι προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο ήτοι έχει ΚΑΔ αλλά δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη.