Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2023 για την Πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, δέκα έξι (16) ατόμων ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ και τεσσάρων (04) ατόμων ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, στην Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου:

Τον Πίνακα Απορριφθέντων Υποψηφίων θα τον βρείτε εδώ.

Τον πίνακα ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ θα τον βρειτε εδώ.

Τον ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ θα τον βρείτε εδώ.

Τον ΤΡΟΠΟΠΟΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ θα τον βρείτε εδώ.