Ο Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα-τριών (73) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, στην Εθνική Πινακοθήκη και στην Εθνική Γλυπτοθήκη θα απασχοληθούν δεκατρείς (13) ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες, ένας (1) ΥΕ Υπάλληλος Καθαριότητας και ένας (1) ΥΕ Εργάτης-Εργατοτεχνίτης.

Την ανακοίνωση θα τη βρείτε εδώ.
Τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής θα τις βρείτε εδώ.
Τη σχετική αίτηση θα τη βρείτε εδώ.