Σχετικά με την πρόσφατη προκήρυξη της ΕΠΜΑΣ, για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για απασχόληση στη φύλαξη των χώρων του Μουσείου Καπράλου (Αίγινα), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών:

Τον Πίνακα Κατάταξης θα τον βρείτε εδώ.

Τον Πίνακα Απορριπτέων θα τον βρείτε εδώ.