Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αρχίζει στις 21-04-2023 και λήγει στις 02-05-2023.

ΣΟΧ 1 2023 ΕΠΜΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

(Α1)  ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 7-4-2023

(Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 7-4-2023