Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν για επτά μήνες (7) ο εξής αριθμός ατόμων, Πέντε (5) Ημερήσιοι Φύλακες, στην Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ) Παράρτημα Ναυπλίου.

Την περίληψη της ανακοίνωσης θα τη βρείτε εδώ.
Την ανακοίνωση θα τη βρείτε εδώ.
Τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής θα τις βρείτε εδώ.
Τη σχετική αίτηση θα τη βρείτε εδώ.