Η Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλεξ. Σούτσου διενεργεί Ανοικτό Διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας στο νησί της Κέρκυρας».

Τη σχετική απόφαση θα τη βρείτε εδώ.

Την περίληψη της διακήρυξης θα τη βρείτε εδώ.

Τα Τεύχη Α, Β, Γ της διακήρυξης θα τα βρείτε εδώ.

Tη Φόρμα Παραλαβής Έργου θα τη βρείτε εδώ.

Τη σύμβαση θα τη βρείτε εδώ.