Η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξ. Σούτσου διακηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για το έργο “Νέα Ψηφιακή Εθνική Πινακοθήκη”.
Το κείμενο της διακήρυξης θα το βρείτε εδώ.