Διακήρυξη για σύμβαση υπηρεσιών κάτων των ορίων,
με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για
«Υπηρεσίες μεταφοράς έργων τέχνης».

espd-request-v1-4_signed.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ_ΑΔΑ.pdf

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ_ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ_ΑΔΑΜ.pdf