Το ίδρυμα Ευρυπίδη Κουτλίδη προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων συμβατών με υφιστάμενες ράγες, των εκθεσιακών χώρων της ΕΠΜΑΣ.
Την περίληψη και το σύνολο της προκήρυξης θα τα βρείτε, εδώ και εδώ, αντίστοιχα.