Το Ίδρυμα Ευριπίδη Κουτλίδη διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων συμβατών με υφιστάμενες ράγες των εκθεσιακών χώρων της Ε.Π.Μ.Α.Σ. 
Την περίληψη της διακήρυξης θα το βρείτε εδώ.
Tην διακήρυξη του διαγωνισμού θα τη βρείτε εδώ