Η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, διακηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για τη μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και αγορά εξωτερικού συστήματος στήριξης και ικριώματος εργασίας στην πρόσοψη του επί της οδού Σταδίου 47, στην Αθήνα.
Την απόφαση διενέργειας του διαγωνισμού θα τη βρείτε εδώ.
Την διακήρυξη του διαγωνισμού θα τη βρείτε εδώ.