Η Εθνική Πινακοθήκη προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για τη συσκευασία, μεταφορά, αποσυσκευασία και ανάρτησή έργων τέχνης στους νέους εκθεσιακούς χώρους της ΕΠΜΑΣ.

Τη διακήρυξη θα τη βρείτε εδώ.

Την απόφαση της διακήρυξης θα τη βρείτε εδώ

Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης θα το βρείτε εδώ.

Απαντήσεις σε ερωτήσεις θα βρείτε εδώ