Η Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου διακηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για τον εξοπλισμό ασφαλείας της εισόδου κοινού της Ε.Π.Μ.Α.Σ. 
Το κείμενο της διακήρυξης θα το βρείτε εδώ.
Tην απόφαση επαναπροκύρηξης του διαγωνισμού θα τη βρείτε εδώ