Για έκτακτους λόγους, την Πέμπτη 25/07/2019, η χορήγηση των βεβαιώσεων εξαγωγής έργων σύγχρονης τέχνης, θα λάβει χώρα κατά το διάστημα 11.00-12.00 αντί για 11.00-13.00,
ενώ την Παρασκευή 26/07/2019 θα χορηγούνται βεβαιώσεις κατά το διάστημα 11.00-13.00.