Τη διακήρυξη του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια του συστήματος εξοπλισμού της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξ. Σούτσου,
θατη βρείτε εδώ.