Η ΕΘνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλεξ. Σούτσου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την απεντόμωση των έργων τέχνης:
την περίληψη της προκήρυξης θα τη βρείτε εδώ
Την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού θα τη βρείτε εδώ