Πρόσκληση συμμετοχής, από το Ίδρυμα Ευριπίδη Κουτλίδη, σε ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση σταθερού και κινητού εξοπλισμού με απαγωγούς στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης της ΕΠΜΑΣ.

Την περίληψη πρόσκλησης θα τη βρείτε εδώ και την πρόσκληση, στο σύνολό της, θα τη βρείτε εδώ.